Dragi părinţi şi naşi,

Pentru Sfântul Botez aveţi nevoie de:

  • o pânză albă, numită CRIȘMĂ (cât un cearceaf de pătuţ mic de copil);
  • un prosop mare cu care va fi şters pruncul de apa Botezului;
  • o sticluţă de ulei de măsline, care va fi sfinţit pentru ungerea pruncului, iar apoi poate fi luat acasă;
  • o lumânare de Botez, care se poate cumpăra la biserică (e bine ca lumânarea să fie cumpărată din timp, iar în ziua Botezului să fie împodobită cu flori).

Botezul este Sfânta Taină prin care omul se naşte din nou din Apă şi din Duh, prin întreita afundare în apă sfinţită, în numele Sfintei Treimi.

Naşterea aceasta trebuie să fie urmată de o creştere duhovnicească, pentru ca omul să se poată bucura de comuniunea cu Dumnezeu încă din viaţa pământească şi în veşnicie.

FullSizeRender

Botezul se săvârșește de preot sau de episcop, dar în caz de pericol de moarte, pruncul poate fi botezat de un creştin ortodox, turnând apă peste prunc şi rostind cuvintele: Se botează robul lui Dumnezeu (numele) în numele Tatălui, Amin; şi al Fiului, Amin; şi al Sfântului Duh, Amin. Dacă pruncul depăşeşte pericolul, la vremea cuvenită, este adus în Biserică şi se împlineşte rânduiala Botezului fără întreita afundare.

Prima parte din slujba Sfântului Botez o formează lepădările sau exorcismele, când cel ce vine să se boteze stă la intrarea în biserică, întors cu fata la apus (spre ieşirea din biserică) şi mărturiseşte de trei ori – dacă este matur personal, iar dacă este prunc prin nas – că se leapădă de satana. Cel ce se botează este întors cu fata la răsărit ( spre Sfântul Altar) şi mărturiseşte, tot de trei ori, că se uneste cu Hristos, rostind apoi Crezul – dacă este matur – singur iar dacă este prunc, prin naş.

IMG_0217A doua parte a Botezului o formează sfințirea apei pentru botez, sfinţirea untelemnului adus de familie și turnarea întreită a untdelemnului sfințit în apă.

Apa sfinţită pentru Botez este amestecată cu untdelemnul păcii, ca semn al pregătirii firii pentru naşterea în Hristos.

Cea mai însemnată parte a Botezului o formează întreita afundare a pruncului în apa din cristelniță, pronunţându-se cuvintele: Se botează robul lui Dumnezeu (numele), în numele Tatălui, Amin; şi al Fiului, Amin; şi al Sfântului Duh, Amin.

Aceasta marchează prin afundare – moartea împreună cu Hristos, iar prin ridicarea din apă – Învierea împreună cu Hristos.

În acest moment se aprinde lumânarea botezului, care simbolizează viaţa luminată de lumina lui Hristos. Noul botezat este primit în braţele naşului într-o pânză albă, (numită crişmă) şi se îmbracă în haina luminoasă a botezului.

Preotul pecetluieşte apoi trupul noului botezat cu Sfântul şi Marele Mir, rostind : Pecetea darului Duhului Sfânt”. Această pecetluire este primirea darurilor Duhului Sfânt în cea de-a doua Sfântă Taină, Mirungerea.

Cel nou botezat împreună cu preotul şi naşul, înconjoară cristelniţa cântând de trei ori Câţi în Hristos v-aţi botezat, în Hristos v-aţi şi-mbrăcat, Aliluia”.

IMG_0215După citirea Apostolului şi a Evangheliei, pruncul este şters de Sfântul şi Marele Mir, este îmbrăcat şi i se face prima tundere a câtorva fire de păr, ca semn că s-a lepădat de omul cel vechi și s-a îmbrăcat în cel nou. Câteva fire de păr vor fi puse în apa botezului care la sfârşit va fi turnată la temelia bisericii.

După Botez pruncul este împărtăşit şi astfel este membru deplin al Bisericii.

Prima spălare, acasă după Botez, se face doar cu apă călduţă, cu multă grijă, se şterge pruncul cu CRIŞMA de la botez iar apa se pune la un copac sau o floare.

Nașul este părintele sufletesc al celui nou botezat. Prin botez el devine rudă duhovnicească și povăţuitor spre Hristos, fiind coresponsabil împreună cu părinţii, pentru educarea creştină a copilului.

Naşul trebuie să fie un crestin ortodox conştient de credinţa sa şi conştient de responsabilitatea pe care o asumă prin rolul de naş.

Naşul trebuie să ştie pe de rost Mărturisirea de credinţă : CREZUL (vezi mai jos)

CREZUL

Cred întru unul Dumnezeu, Tatăl Atotțiitorul, Făcătorul cerului și al pământului, al tuturor celor văzute și nevăzute.

Și întru Unul Domn Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, Unul-Născut, Care din Tatăl S-a născut, mai înainte de toți vecii; Lumină din Lumină, Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat, năs­cut, nu făcut; Cel de o ființă cu Tatăl, prin Care toate s-au făcut.

Care pentru noi, oamenii, și pentru a noastră mântuire S-a pogorât din ceruri și S-a întrupat de la Duhul Sfânt și din Maria Fecioara și S-a făcut om.

Și S-a răstignit pentru noi în zilele lui Ponțiu Pilat și a pătimit și s-a îngropat;

Și a înviat a treia zi, după Scripturi;

Și S-a înălțat la ceruri și șade de-a dreapta Tatălui;

Și iarăși va să vină cu slavă, să judece viii și morții, a Cărui împărăție nu va avea sfârșit.

Și întru Duhul Sfânt, Domnul de viață făcătorul, Care din Tatăl purcede, Cel ce împreună cu Tatăl și cu Fiul este închinat și slăvit, Care a grăit prin prooroci.

Întru una, sfântă, sobornicească și apostolească Biserică.

Mărturisesc un Botez spre iertarea păcatelor.

Aștept învierea morților.

Și viața veacului ce va să fie. Amin.

Galerie foto: Botezuri în parohia noastră.

sursă articol: http://antwerpen.biserica.be/botezul-si-mirungerea/